Archive of published posts on februari, 2013

Back home

Mer av allt

02/27/2013

27/2

Nya ämnen.

Dessa ämnen kom­mer att blåsas upp på Born­holm school of design. Jag åker dit på Måndag till­sam­mans med Micke för att vara gäst­föreläsare i kursen «Nar­ra­tive vessels».

I fyra dagar kom­mer vi att varva föreläs­ningar med prak­tisk han­dled­ning & demos. Vi ska mis­sion­era graalen!

I mor­gon och på fredag job­bar jag i hyttan.

Ron­neby kon­st­fören­ing kom­mer i mor­gon för att se ett ämne blåsas upp.

Fredag är vikt för nya Pollocks.

Knifetalk & Body electric

Knifetalk & Body Electric

 

No Comments

Sorg i hjärtat

02/23/2013

Ugnarna i Boda kall­nar i detta nu.

Sor­g­ligt och förjävligt.

Lyck­ligtvis finns det goda planer och hopp om ett snart återupplivande.

Hjär­tat måste slå!

Boda

Boda3

Boda2

Boda1

No Comments

Succé för Pollock!

02/18/2013

Pollock-serien mot­togs väldigt bra på mässan.

Endast en pjäs av åtta fanns kvar vid stängning!

Jag är pep­pad inför det fort­satta abstrakta expressionsarbetet!

Här kom­mer lite bilder från Knutssons monter.

Gal­leriet The Glassery fanns också rep­re­sen­ter­ade på mässan,med min vän guldfanatikern

Mor­gan Pers­son i spet­sen. Vi höll den småländ­ska glas­fanan högt hela kvällen..

Jag kom­mer för övrigt att ställa ut på The Glassery i slutet av sommaren.

Andra roliga saker har hänt, men jag återkom­mer om dem senare!

adieu

(Bilder av Hans Runesson)

Pollock på mässan

En Pol­lock bred­vid ett Svart hål-målning (se «work­ing at the factory»-video i tidi­gare post)

Pollock kina

Pol­locks pre­sen­ter­ade bred­vid en 2000 år gam­mal kine­sisk urna.

20130212 Antikmässan 119

Mon­tern från sidan

Peter & Morgan

Jag och Mor­gan vid The Glasserys monter.

No Comments

Redo

02/11/2013

Ok, de sista för­bere­delserna är klara och i mor­gon åker jag till Stockholm

för att sätta upp utställ­nin­gen. Det blir ett tju­go­tal glas och en stor målning.

Den offi­ciella öpp­nin­gen är på tors­dag, men redan på ons­dag så blir det pre-vernissage

med cham­pagne och päl­sklädda kvin­nor. Jag kom­mer att vara på plats ons­dag och torsdag.

VÄLKOMNA!!

Mer info på denna länk: www.antikmassan.se/

IMG_0149

No Comments

Saturday at the factory

02/9/2013

9/2 2013

No Comments