Archive of published posts on april, 2013

Back home

Builders-bilder

04/30/2013

Lite bilder från fredagen!

Bra stämn­ing och stund­vis kaos.

fotograf: Hans Runesson

20130426 Boda 43

Bod­abuilders — Fredrik, Nina, Lud­vig, Wilke, Micke, Mor­gan, Peter, Åsa

20130426 Boda 81

20130426 Boda 112

Glasshow "Boda Builders"

20130426 Boda2 31

Glasshow "Boda Builders"

20130426 Glasshow 21

 

 

 

 

 

No Comments

Shoutout! Boda Vernissage Glasrikets öppning!

04/25/2013

I hel­gen är det Glas­rikets öpp­n­ing som kickas igång av glasshowen «Boda Builders»

som går av stapeln i mor­gonkväll. För mer info se tidi­gare post!

På Lördag och Söndag 27 – 28/4 kom­mer jag att öppna min utställ­ning » Insik­ter & Utbrott» i mitt gal­leri i Boda Bank. Jag har häm­tat hem mycket glas senaste dagarna och blåst mycket nytt så väl mött i banken!

Öppet 10 – 16,

Stor­gatan 12, Boda glasbruk

Välkom­men!!

BODA- Holy mountain

No Comments

Recension i Göteborgsposten 13/4

04/13/2013

Body electric

 

Peter Her­mans­son

Nääs Kon­sthantverk

t o m 21 april

Glaskon­st­nären Peter Her­mans­son är en ny bekantskap för mig, men att döma av hans hårt insäl­jande men dessvärre gan­ska oper­son­liga hem­sida, är han en kraft att räkna med inom sven­skt kon­st­glas. Detta kan nu uppl­evas i utställ­nin­gen på Nääs Kon­sthantverk där han bland annat visar ”glasp­sykol­o­giska pro­jek­tioner” i graal-teknik. Resul­tatet består av ett antal stramt for­m­givna föremål bemängda med mardröm­s­lika bildele­ment som tack vare att de blåsts upp i graal-form får ett förvrängt uttryck som påmin­ner om det som hyl­lades i den tyska expres­sion­is­men för hun­dra år sedan. Till detta kom­mer Her­manssons makalösa form­säk­er­het och känsla för färg, som förk­laras av hans bak­grund inom graf­fit­tikon­sten. Denna erfaren­het förk­larar också var­för hans nya serie är inspir­erad av Jack­son Pol­locks impro­vi­sa­tion­sstil ”action paint­ing” från slutet av 1950-talet, även om det är omöjligt att åter­skapa Pol­locks teknik fullt ut i glas­massa. Her­manssons sätt att här kom­bin­era en stram, organ­isk form med ett rörligt, abstrakt innehåll i färgkom­bi­na­tioner som ibland påmin­ner om 50-talets är till­ta­lande och vit­tnar om både lyhörd­het och fantasi.

Boel Ulfs­dot­ter

No Comments

04/2/2013

boda builders

No Comments