Archive of published posts on maj, 2013

Back home

plötsligt

05/23/2013

Över­tygelsen om att det man gör pre­cis nu, kom­mer att krossa allt man gjort tidigare.

Psy­chomagico!!

IMG_4887

IMG_4891

No Comments

body electric

05/21/2013

21/5

Bilder från freda­gens ses­sion med fotograf Hans Runesson.

Till Utställ­nin­gen –BODY ELECTRIC– som kom­mer att visas på The Glassery i Augusti.

I mor­gon blåser vi upp två nya ämnen hos Micke i Örsjö.

Peter  hermansson I källaren På Boda

Peter  hermansson I källaren På Boda

Peter  hermansson I källaren På Boda

Peter  hermansson I källaren På Boda

No Comments

fokus

05/14/2013

job­bar i Jodor­owskys anda mot utställ­nin­gen på The Glassery 17/8.

Arbet­snamn :-The Holy Mountain–

Parisut­ställ­ning också klar. Öpp­n­ing 4/10. Mer info kommer.

holy m

 

 

 

 

No Comments