Archive of published posts on juni, 2013

Back home

Hett format i Landskrona

06/19/2013

Lite bilder från lörda­gens öppning.

Tack till fotograf Hans Runesson!!

20130617 Landskrona2 169 Konstnärer

20130617 Landskrona2 453

Konstnärer

Konstnärer

Konstnärer

No Comments

Pull, Twist, Blow

06/17/2013

En bild från utställ­nin­gen i Min­neapo­lis som öpp­nade i helgen!

Vernissage­bilder från Land­skrona kom­mer snart. Det var en bra öpp­n­ing med mycket folk

och fint arrangerat. Tack till Birthe och Mia!

minneapolis

 

No Comments

Dubbel vernissage 15/6

06/10/2013

Hett For­mat på Land­krona kon­sthall eller

Pull, twist, blow — Trans­form­ing the king­dom of crys­tal på Min­neapo­lis Amer­i­can– Swedish Institute?

Välkomna på någon utav dessa öpp­ningar nu på Lördag 15/6.

DIGITAL.PDF-page-001

Följ länk till Amer­i­can– Swedish Institute:

http://www.asimn.org/exhibitions-collections/exhibitions/pull-twist-blow-transforming-kingdom-crystal

No Comments