Archive of published posts on januari, 2014

Back home

H E L V E T E T

01/9/2014

debut för mina eldvisioner.

Gal­leri Svalan– Borgholm, Öland

öpp­n­ing nästa lördag

helvetet

No Comments

Istanbul !

01/9/2014

S Det bör­jar närma sig för avresa mot Istanbul.

Från och med den 5 feb. t.o.m 20 april visas utställningen

Aurora — Con­tem­po­rary Scan­di­na­vian Glass Art

på Pera Museum i Istan­bul. Följ länk till hemsidan:

http://en.peramuzesi.org.tr/Exhibition/Aurora/149

Jag står för graal-inslaget i utställ­nin­gen och med­verkar med 6 st bitar.

Mer info kommer.

No Comments

review from seattle

01/6/2014

länk till The Seat­tle Times recen­sion av utställ­nin­gen «Pull, Twist, Blow»

där jag med­verkar med två glas.

Utställ­nin­gen visas på Nordic Her­itage Museum i Seat­tle fram till april 2014.

http://seattletimes.com/html/thearts/2022585822_nordicheritageglassxml.html

 

Idén till utställ­nin­gen var att ta avstamp i ett objekt ur The Glass Fac­to­rys samlingar

och sedan kop­pla sam­man det med sitt eget skapande.

Jag valde ett objekt av Bengt Lindström.

här är tex­ten till presentationen:

When I think of Bengt Lind­ström, I think pri­mar­ily of one thing, Temperament.

This tem­pera­ment is reflected in the char­ac­ters that often pop­u­late Lindstrom’s

cre­ations. So also in this glass item I´ve selected from the Glass Fac­tory collections.

There is an anar­chis­tic trait in Lindstrom’s life and work that I find inspiring.

A free atti­tude towards colour and motif.

The fre­netic brush­strokes, the inge­nious com­po­si­tions and con­stantly these characters.

Scream­ing, drool­ing, hys­ter­i­cally grin­ning, mad, dystopic, pissed off

wolflike, scared to their bones.

 

I rec­og­nize myself.

 

minneapolis

 

 

 

 

No Comments