Archive of published posts on november, 2014

Back home

Nordiska Muséet

11/20/2014

10 st nya glaspjäser på plats på nordiska muséet och Grand Antiques.

I kväll vernissage och offi­ciell öpp­n­ing i mor­gon kl.10

Välkom­men!

nordiska

No Comments

11/15/2014

Åker till Stock­holm med nytt glas till mäs­san Grand Antiques där jag

i van­lig ord­ning rep­re­sen­teras av Knutssons.

 

 

Grand Antiques

Under tre dagar arrangerar Sveriges Konst– och Antikhand­lare­fören­ing antik­mässa i Nordiska museets stora hall.

Grand Antiques arrangeras var­tan­nat år. Ett tju­go­tal utstäl­lare ställer ut konst, antikviteter, design och smycken.

Arrangör: Sveriges Konst– och Antikhand­lar­fören­ing (SKAF). Besök deras webb­plats för mer information

Entré

Vuxen: 130 kr (från och med 19 år)
Fri entré för barn och ung­do­mar upp till och med 18 år

Medlem­mar i Nordiska museets och Skansens Vän­ner samt National­mu­sei Vän­ner kan gå in två för samma pris som en under fredag 21 november.

Var:

Nordiska museet

När:
Fredag 21 Novem­ber 2014 - 10:00 – 18:00
Lördag 22 Novem­ber 2014 - 10:00 – 18:00
Söndag 23 Novem­ber 2014 - 10:00 – 18:00

 

No Comments

11/4/2014

Öster­lens Glashytta 1/11

Jag och Micke blåste glas i en full­satt hytta. fan­tastisk mat och bra stämning.

Tack till Elna och Her­man och alla andra inblandade!

Österlens Glashytta

Österlens Glashytta

Österlens Glashytta

Österlens Glashytta

Foto: Hans Runesson

 

No Comments