Archive of published posts on december, 2014

Back home

12/12/2014

Resu­tatet av onsdagen

BODA lev­er­erar!

S0797080

S0887089

S0847085

S0977098

 

No Comments

12/12/2014

artikel i dagens samhälle

dagens samhälle

No Comments

12/11/2014

10/12

kväll i BODA

fan­tastiskt jobb och två fina prima bitar

S0995101

S0196020

S0487048

S0677067

S0687068

 

No Comments

12/9/2014

 

 

BODA bul­lets

två ämnen klara för i mor­gon kväll

två ämnen

No Comments

BODA">vit våg BODA

12/6/2014

Bilder från sista veck­o­r­nas arbete i Boda-Glass Fac­to­rys hytta

ett steg framåt till­sam­mans med Björn Friborg

hade även Fredrik Nielsen på besök för ett par dagars samarbete

WW!

allt foto av Hans Runesson

20141225 Boda1 169

20141225 Boda1 245

IMG_6610

IMG_6605

20141225 Boda1 326

Glasarbete Glasarbete

Glasarbete

20141225 Boda1 548

20141225 Boda1 432

Glasarbete

 

 

20141225 Boda1 440

20141225 Boda1 607

20141225 Boda1 645

20141225 Boda1 515

20141225 Boda1 503

Glasarbete

Glasarbete

Glasarbete

Glasarbete

Glasarbete Glasarbete

No Comments