Archive of published posts on februari, 2015

Back home

02/13/2015

Bilder från mäs­san i Älvsjö

öppet hela helgen:

Fredag   10 – 18
Lördag   10 – 18
Söndag  10 – 17

mässan15

mäss15

mäs15

No Comments

Stockholm

02/10/2015

I mor­gon åker jag mot Stock­holm och antik­mäs­san i älvsjö för femte året i rad.

visar två stora BODA-graaler, en serie med glas som jag kallar GLYF (bilden)

samt en del annat nytt. Mäs­san håller öppet hela hel­gen 12 – 15/2 och jag representeras

i van­lig ord­ning av Knutssons Antik & Konst. Jag kom­mer även att synas i

The Glasserys mon­ter med ett par Peter Hermansson/Fredrik Nielsen-hybrider

glyfer

No Comments

boxingbagsbodabjörnfriborg

02/9/2015

bilder från BODA lördag 7/2 då vi blåste Björn Fri­borgs Boxingbags

Foto: Hans Runesson

Björn och Peter H i hyttan

Björn och Peter H i hyttan

 

Björn och Peter H i hyttan

Björn och Peter H i hyttanBjörn och Peter H i hyttan

Björn och Peter H i hyttan

No Comments

bodabullets

02/8/2015

150 kg ämnen!

Råma­te­ri­alet till min utställ­ning i Stock­holm den 23 april

FullSizeRender-1

No Comments

02/6/2015

denna vecka — ämne­spro­duk­tion XL i Boda till­sam­mans med Fri­borg och Jonas.

ämnenXL

 

No Comments